Aktuality

Bohoslužba vykročení

Již delší dobu se připravujeme vstoupit na Cestu obnovy našeho sboru. Cestu obnovy nevnímáme jako program, ale jako skutečnou cestu k posile, větší naději a závislosti na Kristu pro celý náš sbor. A v neděli 9. června se chceme společně na tuto cestu vydat. Vykročit. V pokoře, v pokání, ale s odvahou a důvěrou v Boží milostivé vedení pro nás jako jednotlivce i pro celý sbor.

Přijďte a vykročte společně s námi, začínáme jako každou neděli v 9.30.