Aktuality

Společné čtení Bible

Věnujme v postním období 40 dní před Velikonocemi více času poznávání Boha skrze četbu a studium Božího slova.

Pojďme společně číst vybrané kapitoly z knihy proroka Izajáše a z Janova evangelia.

Číst budeme každý sám doma, každou neděli v 8.15 pak budeme společně diskutovat o tom, čím nás Bůh skrze Bibli v uplynulém týdnu oslovil.

Rodiče povzbuzujeme, aby v tomto období využili materiál Dětských 40 dní s Biblí a spolu s dětmi více přemýšleli o Ježíši Kristu.