Zamyšlení

Kde vzít moudrost?

By 6.11.2020No Comments

Mé zamyšlení pro dnešní den nebude, jak by se mohlo z názvu zdát, cílit k lidem, kteří se cítí hloupí a popletení, kteří by rádi byli jako vědci či mudrci, ke kterým se ostatní s důvěrou obracejí pro radu.

Vzdělaných a inteligentních lidí je v dnešním světě spousta a není již velkou vzácností, když má někdo hluboké znalosti historie, skvěle se orientuje v politice či s přehledem listuje matematickými a fyzikálními tabulkami…

Moudrost, ke které mířím, je jiného, možná bychom s velkou nadsázkou mohli říci prostšího charakteru, a přitom je to ta největší, jaké můžeme dosáhnout.

I jako křesťané se mnohdy možná snažíme načerpat moudrost z nejrůznějších knih, pořadů, článků či dokumentů (a jistě je dobré se vzdělávat a orientovat se ve světě), ale problém je, že nám přitom může velmi snadno uniknout ten nejdůležitější zdroj moudrosti, který máme na dosah – a to je Bible.

O moudrosti se v Bibli, v knize Job, píše:

Člověk nezná její cenu, v zemi živých se nenajde.

Propastná tůň praví: ‚Já ji nemám‘.

Nelze ji získat za lístkové zlato, její hodnota se nevyváží stříbrem,

nemůže být zaplacena ofírským zlatem, vzácným karneolem či safírem.

Nedá se srovnat se zlatem či se sklem ani směnit za věci z ryzího zlata,

natož za korál a křišťál; moudrost má větší cenu než perly.

Jenom Bůh rozumí její cestě, on zná také její místo,

neboť on dohlédne až do končin země, vidí vše, co je pod nebem.

[…]

a řekl člověku: ‚Hle, bát se Panovníka, to je moudrost, vystříhat se zlého, to je rozumnost.

(Job, 28:13–24+28)

K čemu nás tedy vede Boží slovo? Abychom hodně studovali, četli a učili se o světě? Pravá moudrost podle Bible začíná u Hospodina – pokoříme-li se před Bohem a budeme-li hledat Jeho vůli v našem životě – skrze modlitby, četbu Bible, chvály… – dojdeme k moudrosti, kterou nám nemůže poskytnout nic jiného než On, Stvořitel, jenž „dohlédne až do končin země, vidí vše, co je pod nebem. Když větru udělil prudkost a vody odměrkou změřil, když dešti stanovil cíl a cestu bouřnému mračnu…“ (Job, 28:24–26).

I kdybychom měli z každé strany jména tři tituly, v Božích očích to nebude znamenat nic, pokud nebudeme žít s Ním.

O moudrosti se toho v Bibli dočteme mnoho, na závěr tedy ještě pár veršů:

Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.“ (Přísloví, 2:6)

Ústa spravedlivého pronášejí moudrost, jeho jazyk vyhlašuje právo.“ (Žalmy, 37:30)

Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.“ (Jakub, 3:17)

 

Přeji nám všem krásný čas a také to, abychom každý den začínali u Božího slova, z něj čerpali, a čas s Bohem byl pro nás prioritou. Jsem přesvědčená, že se to na našem životě projeví.

 

Kateřina Zbranková