Historie sboru

Před vznikem

Ke konci 19. století lidé na Valašku zápasili o to, aby mohli svobodně číst Bibli a žít podle ní. Jedním z těch, kdo povzbuzoval lidi k následování Boha, byl reformovaný farář Jan Karafiát, který působil na Hrubé Lhotě. Ne všichni však toužili nechat svůj život formovat Bohem, a tak ti, kteří chtěli žít podle Písma, museli z tehdejšího evangelického sboru odejít. Z této skupiny vznikl v roce 1899 valašský sbor, jehož prvním členem se stal Josef Šrámek. Domácí shromáždění v jeho domě hostilo kazatele Františka Urbánka a Aloise Adlofa.

Stará modlitebna

Vznik a růst sboru

Oba kázali po domech na Lhotě i ve Vsetíně – Jasence. Výsledkem jejich působení bylo přijetí dalších 22 členů valašského sboru v roce 1916. Sbor rostl a působil nejen ve Vsetíně a na Velké Lhotě, ale také na mnoha dalších místech. Za vlády komunistického režimu nemohli křesťané zakládat samostatné sbory, a tak vsetínský sbor zastřešoval křesťanská shromáždění až na 14 místech současně, od Kyjova až po Frenštát pod Radhoštěm.

Nové sbory

Po pádu komunistického režimu Bůh požehnal vsetínskému sboru početním růstem. Za působení kazatele Stanislava Stebela (v letech 1990 – 1999) se sbor rozrostl na více než 300 členů. Pravidelná shromáždění se v té době konala kromě sídla sboru ve Vsetíně – Jasence rovněž v kazatelských stanicích ve Velké Lhotě, Zlíně, Luhačovicích a Hranicích na Moravě. Valašský sbor se proto od 1. 1. 1999 rozdělil na dva samostatné: ve Vsetíně (s kazatelskými stanicemi Zlín a Luhačovice) a ve Velké Lhotě (s kazatelskou stanicí Hranice). 1. ledna 2003 vznikl ve Zlíně samostatný sbor, k němuž se v roce 2007 připojila luhačovická stanice.

V roce 2006 vznikla ve Vsetíně nová kazatelská stanice založená členy našeho sboru. Z ní se v roce 2008 stal nový Sbor Církve bratrské – Maják. Obě tato vsetínská společenství se v mnoha věcech odlišují, a tak mohou lépe oslovit různé skupiny lidí ze Vsetína a okolí.

Sbor dnes

Sbor vznikl a rozrostl se díky touze lidí po Bohu. Během časů se od mateřského sboru oddělily tři další samostatné sbory. Dnes, po více než 100 letech existence, nechceme být jen těmi, kdo vzpomínají na Boží požehnání v minulosti. Stále toužíme následovat Boha v každodenních situacích, naplňovat jeho vůli v našich životech a být dobrým svědectvím o Bohu pro lidi kolem nás.

Přijďte mezi nás a učme se poznávat a následovat Boha společně.