Sborový dům

Vznik

Nápis na kameni ve spodní části čelní zdi prozrazuje, že současný sborový dům (modlitebna) byl otevřen v roce 1972. Tedy v době normalizace. Jak je to možné? V roce 1968 městský národní výbor rozhodl, že se rozšíří silnice vedoucí na Horní Jasenku. Za oběť tomuto rozšíření měla padnout i budova tehdejší modlitebny. Díky uvolnění politických poměrů dostal sbor příslib stavebního povolení, a tak se sbor začal chystat ke stavbě – byly dokoupeny pozemky, začalo shánění stavebního materiálu a také byl vypsán konkurz na návrh modlitebny. Z pěti návrhů byl vybrán návrh ing. arch. Pavla Vaněčka. Na jaře roku 1969 začala samotná stavba. Stavba probíhala svépomocí a navzdory stupňující se nepřízni tehdejšího režimu byla zázračně dokončena a otevřena v září 1972. Vděčnost Bohu stavitelé zachytili také v nápisu „Hospodin opatří“, který je vytesán do kamene v čelní zdi.

Budova

Stavba sborového domu je situována na svažitém terénu v podélném zářezu kopce. Dominantní součástí je velký sál s kapacitou 220 osob, který má vyšší asymetrickou sedlovou střechu. Bočně k němu přiléhá malý sál, jehož kapacita je 60 osob. Oba sály jsou od sebe odděleny skládací dřevěnou stěnou doplněnou o masivní roztahovací závěs přispívající k hlukovému oddělení obou sálů. Sborový dům umožňuje kromě konání bohoslužeb také menší a neformálnější setkávání církevní rodiny. V hlavní části budovy k tomuto účelu najdeme tři klubovny, kuchyň, vstupní halu s možností posezení a samozřejmě také sociální zařízení (i bezbariérové). V boční části budovy s rovnou střechou se nachází kancelář sboru, byt kazatele, technické zázemí a garáže v suterénu.

Výzdoba a mobiliář

V přední části velkého sálu je vyvýšené pódium s kazatelnou a stupni pro zpěváky, pod stupni je koncertní křídlo. Sál je vybaven dřevěnými kostelními lavicemi vlastní výroby. V zadní části sálu se nacházejí klasické píšťalové varhany. Výzdobu sálu tvoří dřevěný dubový kříž a stůl Páně, vytesaný z pískovcového kvádru. Starou smlouvu symbolizuje reliéf na stole Páně, který zobrazuje desky Mojžíšova Desatera v oblaku. Novou smlouvu symbolizuje kříž na stěně a Bible umístěná na podstavci na stole Páně. Autorem obou artefaktů je akademický sochař Jiří Seifert.

Přístupnost

Do budovy se přistupuje od parkoviště po schodišti z pískovcového kamene. V roce 2017 byl vybudován bezbariérový přístup pomocí výtahu, který zajišťuje pohodlný přístup do vstupní haly, velkého sálu a na toalety. Pro vstup do malého sálu a kluboven je třeba překonat 5 schodů. Přijďte k nám na návštěvu i vy.

Možnost pronájmu

Chceme, aby sborový dům byl otevřený široké veřejnosti, a tak umožňujeme také pronájem našich prostor. Předsálí sborového domu mimo jiné posloužilo několikrát jako volební místnost.