Zamyšlení

Záblesky lásky

By 2.12.2020No Comments

S několika dalšími chlapy ze sboru společně čteme a přemýšlíme nad Biblí. V posledních měsících se pohybujeme skoro výhradně v dopisech apoštola Pavla. Z toho množství, které napsal a kterými jsme se zabývali, jsem došel k celkem jednoznačnému závěru ohledně toho, co je pro mezilidské vztahy to nejdůležitější. Až mě samého překvapilo, kolikrát to Pavel ve svých listech zdůrazňuje. Uhádnete, o co přesně jde? Jistě, je to láska.

Nejcitovanějším textem z Bible, pokud jde o lásku, je třináctá kapitola prvního dopisu Korintským. Jak určitě víte, začíná stylem „i kdybych měl, cokoliv si jenom zamanu a uměl kde co, je mi to celé úplně k ničemu, nebudu-li mít lásku“. A pak přichází další, pro tento text klíčová část:

Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, [láska] se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. (1. Korintským 13,4-7)

Původně tento směřoval do kontextu života ve společenství. Velice často tato slova slýcháváme také na svatbách, vždyť jejich relevance s manželstvím je nezpochybnitelná. Rád bych ale přinesl a zdůraznil ještě třetí pohled – vztah k lidem okolo nás, které potkáváme, ať už pravidelně nebo úplně nahodile.

Ony verše se totiž dají, a jsem přesvědčený, že i mají, aplikovat na úplně kohokoliv, včetně těch lidí, kteří si v našem životě zahrají jenom nějakou kraťoučkou, epizodní roli.

Zkuste se teď zamyslet a představit si, že se potkáte s následujícími lidmi – pomalá pokladní, co pípá jednu položku za pět sekund. Nebo třeba pán, který vás poněkud arogantně předběhl v čekárně u doktora. Pokud řídíte, představte si neurvalého řidiče, co vás na poslední chvíli předjel a omezil na sbíhajících se pruzích.

Víte, co mají tihle lidi společného? Všichni jsou skvělou příležitostí k tomu, abychom si na nich vyzkoušeli, jak na tom s tou naší láskou jsme. Podobné věci mě v nedávné době potkaly, ale sami byste určitě našli mnohem lepší příklady z vlastního života.

Můžu vám dát malý úkol? Zkuste si vybavit jednu konkrétní situaci ze svého života, ve které jste měli příležitost navzdory očekávání nereagovat podrážděně, ale láskyplně. Jak se vám to tehdy povedlo?

Skončím jiným citátem z Bible, tentokrát z Ježíšových úst:

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (Jan 13,35)

Pokud nám tedy záleží na tom, abychom svým životem na Ježíše odkazovali, zkusme být laskaví nejen k těm, které máme rádi a jsou pro nás nějakým způsobem důležití, ale i k lidem, které potkáme poprvé a třeba rovnou naposled.

MSL