Ghana 2019

Informace o stavu finanční podpory

Děkuji za Vaši dosavadní finanční podporu. Potřebné finance na mé náklady jsou pokryty! Získávání financí na výjezd ale stále pokračuje. Pokud jste zatím nestihli podpořit výjezd a rádi by jste, stále je to možné a potřebné. Další získané finance budou použity primárně na nákup léků potřebných k ošetření místních lidí, dále pak na potřeby českého týmu, pro nenadále situace (jako převoz pacienta v akutním stavu do nemocnice k hospitalizaci) a na palivo terénního auta v čase výjezdu, které budeme využívat. Děkujeme!