Kdo jsme

O sboru

Jsme lidé, kteří milují a obdivují Boha, protože On změnil naše životy. Církev pro nás není kostel, ani nějaká věrouka, ale společenství lidí kolem Ježíše Krista.

Chceme být přátelským a příjemným sborem, kde každý může prožít, že sem patří. Vysokými hodnotami pro nás jsou milost a pravda, aby každý mohl zůstat tím, kým je – bez masek a přetvářky.  Chceme si zachovat i ráz široce otevřeného společenství – církev pro každého. Velmi si vážíme toho, že mezi námi nacházejí své místo lidé všech generací, životních postojů, různého vzdělání i společenského postavení. Chceme žít pod autoritou Ježíše Krista, odrážet jeho lásku a ukazovat na cestu k Němu… Ať jste kdokoli, rádi vás uvítáme mezi námi.

Jsme součástí Církve bratrské. Chcete-li se dozvědět více o tom, kdo jsme a čemu věříme, přečtěte si to zde. Zajímá-li vás přímo historie našeho sboru, navštivte tuto část našeho webu.

Vedení sboru

V čele církve ve Vsetíně – Jasence stojí tým lidí, kteří se osvědčili v následování Ježíše Krista a které Bůh povolal do služby vedení. Hlavní zodpovědnost za celé společenství má staršovstvo, ale jednotlivé části služby mají na starost další vedoucí.

Pastorem společenství na Jasence je Ing. Tomáš Pospíchal. Jeho úkolem je zejména kázání Božího slova, osobní a zpovědní rozhovory, ale jako jeden ze statutárních zástupců sboru také jedná s úřady a dalšími institucemi.

Sborový dům

Sborový dům (nebo též modlitebna) byl díky Boží pomoci otevřen v roce 1972, v době tuhé normalizace. Díky pozdější rekonstrukci jsou prostory nyní modernější a lépe přístupné. Sborový dům slouží nejen k setkávání křesťanů, vestibul se již několikrát proměnil ve volební místnost a některé prostory je možné si po dohodě pronajmout.
Chcete-li vědět, jak se to stalo, že komunistická strana dovolila vystavět modlitebnu, jaký architekt stavbu navrhl nebo další zajímavosti, čtěte zde.

Dozvědět se více o sborovém domě
Sborový dům
Interiér staré modlitebny

Historie

V roce 2016 oslavil valašský sbor ve Vsetíně 100 let své existence.
Jak to vlastně začalo? Co se událo za těch 100 let? A co dnes?

Seznámit se s historií sboru

Podporujeme

Uvědomujeme si, že Bůh nám požehnal mnohými dary a že změnil naše životy. Nechceme si to, co jsme od Boha přijali, nechávat jen pro sebe, ale snažíme se to dávat dále. Kromě vlastních aktivit tak podporujeme činnost dalších křesťanských organizací. Na Vsetíně to jsou:

Dále podporujeme Renatu Zajíčkovou, která pod záštitou organizace Hope4Kids navštěvuje školy nejen na Valašsku s preventivními programy Etické dílny.

Dlouhodobě se snažíme různými způsoby podporovat křesťany na Ukrajině, zejména ve městě Svaljava a okolí. Před vypuknutím války na Ukrajině jsme mnoho let vypomáhali s pořádáním táborů pro děti, v roce 2022 jsme se zaměřili zejména na humanitární pomoc. V roce 2023 jsme jednak podpořili křesťany v Pasickém sboru, tak i službu Petra Húště, který od února 2022 dlouhodobě zajišťuje (nejen) humanitární pomoc přímo na Ukrajinu.

Jelikož mnoho Ukrajinců před válkou uprchlo i k nám na Valašsko, v roce 2023 jsme se výraznou měrou podíleli na financování mzdy terénního pracovníka, který pod záštitou ogranizace Elim Vsetín pomáhá právě těmto lidem.