Aktuality

Nácvik předávky

Zveme ke třetímu kázání ze série „Cestou k vítězství“, kdy společně přemýšlíme o několika důležitých událostech Ježíšova života.
Tentokrát o tom, jak Ježíš připravoval své učedníky na dobu, kdy od něho převezmou štafetu služby a zvěstování evangelia.
Začínáme v 9.30!


Záznam bohoslužby můžete sledovat na našem YouTube kanálu, samotné kázání můžete najít v archívu kázání.