Aktuality

Novoroční hesla

Na posledním shromáždění roku 2018 jsme si pro rok 2019 vylosovali následující verše.

Sbor:

Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. (Tesalonickým 3:3)

Staršovstvo:

Živ je Hospodin! Buď požehnána moje skála, vyvýšen buď Bůh, má spásná skála! (2. Sam. 22,47)

Besídka:

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach? (Žalm 27,1)

Dorost:

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. (Žalm 25,4)

UTurn:

Z Tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi shlédl na mé pokoření. Vždyť Ty víš, co sužuje mou duši. (Žalm 31,8)

Senioři:

Cvič se ve zbožnosti. (1. Tim. 4,7)

Diakonie:

Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! (Moj. 17,1)