Aktuality

Novoroční hesla

Pro rok 2020 jsme vylosovali následující verše.

Sbor:

O tvých ustanoveních přemýšlím, na zřeteli mám tvé stezky. Nařízení tvá jsou pro mne potěšením, nezapomínám na tvé slovo. (Žalm 119,15-16)

Staršovstvo:

Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. (Žalm 62,8)

Besídka:

Naději jsem složil ve tvé jméno, je tak dobré ke tvým věrným. (Žalm 52,11)

Dorost:

O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat, každého dnes svědčit o tvé spáse, a přece nestačím všechno vypovědět. (Žalm 71,15)

UTurn:

Tobě patřím, buď má spása, na tvá ustanovení se dotazuji. (Žalm 119,94)

Senioři:

My, tvůj lid – ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. (Žalm 79,13)

Hudebníci:

Nic se neboj, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna! (1 Moj. 15,1)