Aktuality

Sloužit?!? Ale jak?

V neděli 6. června budeme pokračovat v sérii kázání o vedení Duchem svatým. Tentokrát se zamyslíme na tím, proč bychom měli sloužit a také jak.

Během části shromáždění bude pro děti připraven program v podobě promítání videobesídky.

Začínáme v 9.30!

Za dodržení 3R – Respirátor na ústa a nos, Ruce očištěné desinfekcí a Rozestupy 2 metry a více – se na vás těšíme ve sborovém domě.


Záznam bohoslužby můžete sledovat na našem YouTube kanálu, samotné kázání můžete najít v archívu kázání.