Jak se smířit s Bohem

Tušíte-li, že mezi Vámi a Bohem to není v pořádku a chtěli byste to změnit, tak jste na správném místě, čtěte dále.

Pokud věříte, že Ježíš je Bůh, který přišel z lásky na svět, aby zemřel na kříži i za Vaše hříchy a že on je jediným řešením problému lidského hříchu,
pokud Vás rmoutí to, že jste hříšný a jste ochotni vyznat své špatné postoje i konkrétní činy Bohu,
pokud jste ochotni zanechat věcí, které Vám Bůh ukazuje jako hřích a jste ochotni svěřit vedení svého života Ježíši Kristu,
pokud věříte tomu, že když tak učiníte, že Vám Bůh odpustí, jak říká ve svém slově „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ (1. list Janův 1,9), přijme Vás za své dítě a dá Vám věčný život,

pak to Bohu řekněte a Bůh Vám odpustí, stanete se jeho dítětem a získáte věčný život, jak je to zapsáno v listu Římanům 10,9-11: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: `Kdo v něho věří, nebude zahanben.´“.

Když mluvíme s Bohem, říká se tomu modlitba a můžete se modlit třeba následujícími slovy, ideálně nahlas: „Bože, vyznávám, že můj život není v pořádku, že jsem doposud žil jako bys nebyl. Dopustil jsem se … (vyjmenujte několik konkrétních věcí, které vnímáte, že jsou špatné) … a lituji toho, že jsem tak ubližoval sobě, druhým lidem i Tobě. Prosím, odpusť mi mé hříchy. Věřím, že Ježíš Kristus přišel na zem, zemřel i za mé hříchy a byl vzkříšen z mrtvých. Ježíši, zvu Tě do svého života, buď mým zachráncem (spasitelem) i tím, kdo povede dále můj život. Děkuji Ti za to, že jsi mi odpustil mé hříchy a že jsi vstoupil do mého života. Změň mě, abych byl takovým, jakým mě chceš mít.“

Nezáleží na konkrétních slovech, ale na tom, zda to myslíte vážně.

Pokud jste se modlili upřímně a s vírou, Bůh vstoupil do Vašeho života a odpustil Vám hříchy, jak zaslíbil ve svém slově. V takovém případě jste se stali Božím dítětem a vítáme Vás do Boží rodiny.

Když se narodí dítě, je závislé na pomoci druhých lidí, svých rodičů. Stejné je to i v případě Boží rodiny. Nemůžete být křesťanem – samotářem. Chceme Vás povzbudit, abyste mluvili o tom, co se právě stalo ve Vašem životě s někým, o kom víte, že je křesťan a žije s Bohem. Nemáte-li ve svém okolí někoho takového, ozvěte se nám nebo přijďte na některé z našich setkání.

A jako dítě potřebuje jídlo, spánek, nové podněty, tak i Váš vztah s Bohem je potřeba budovat. Mluvte často s Bohem o tom, co prožíváte ve svém životě, děkujte mu za odpuštění hříchů a nový život, vyznávejte mu špatné věci, kterých se dopustíte, syťte se Božím slovem zapsaným v Bibli. Doporučujeme začít Novým zákonem. Nenechte se odradit, když nebudete všemu rozumět, proste Boha, aby Vám objasnil, čemu nerozumíte. Najděte si nějakého křesťana, který Vás bude na Vaší cestě víry povzbuzovat a doprovázet, který Vám může dát odpovědi na další otázky. Nemáte-li Nový zákon k dispozici, můžete nám napsat a my Vám jeden pošleme.