Zamyšlení

Zamyšlení

Co vymazat

Kvakerský pastor Philip Gulley vypráví: „Jednou v neděli odpoledne, když byly naše děti ještě malé, jsem se naštval na svou ženu a odešel jsem z domu. Byl jsem pryč pouhých…
cbjasenka
9.4.2024
Zamyšlení

Poděkování

Frederick Forsyth má přezdívku „Mistr vypravěč“. Mimo jiné knihy napsal drobnou knížku - Pastýř. Je to příběh mladého pilota, který se na Štědrý večer (1957) vrací z Německa domů do…
cbjasenka
5.5.2021
Zamyšlení

Pokoj vám

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes…
cbjasenka
28.4.2021
Zamyšlení

Radost je přijatý dar

Mám dost velkou averzi k lidem, co jsou vždy a neustále plní radosti. Proč? Závidím jim? Nějak jim to nevěřím. Sám v životě bojuji s depkami. Někdy se cítím vystrašený, znechucený,…
cbjasenka
14.4.2021
Zamyšlení

Všechno má svůj čas

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit…
cbjasenka
6.4.2021
Zamyšlení

Uvítání

Jedno z omezení, která v současné době platí, nebo by mělo platit je, že si nemáme podávat při setkání ruce a naopak dodržovat bezpečné rozestupy. Jak jsme se dříve vítávali?…
cbjasenka
24.3.2021
Zamyšlení

Ořez stromů a Boží výchova

Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. (Židům 12:11 z Bible 21) Minulý týden jsem pozorovala…
cbjasenka
9.3.2021
Zamyšlení

Kříž a umyvadlo

(J 13,5 …(Ježíš) nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy…) V čtyřicetidenním postním období před Velikonocemi miliony křesťanů už po celá staletí meditují a duchovně rostou s pomocí různých druhů…
cbjasenka
4.3.2021
Zamyšlení

Naděje nad hroby

Tohle motto své úvahy jsem si vypůjčil ze stejnojmenné knížky bratra kazatele Josefa Škrobáka, kterou vřele doporučuji ke čtení, stejně jako jeho druhou publikaci Před zrcadlem božího slova. Nezávisle na mé…
cbjasenka
21.12.2020
Zamyšlení

Neosobní Bůh?

Ráda chodím po horách i po našich valašských „kotároch“. Mám ráda výhledy a klid, dobře se tu přemýšlí. Nedávno jsem seděla na kopci a četla si zamyšlení nad veršem Exodus…
cbjasenka
18.12.2020
Zamyšlení

Modlitba

Modlitba je základ našeho vztahu s Bohem. Když chceme s někým budovat vztah, bez komunikace to nejde. Nedlouho po mém obrácení nám Mojmír Hurta v křesťanském kroužku říkal, co má…
cbjasenka
16.12.2020
Zamyšlení

Láska k lidem

Hledala jsem konkrétní verš, ale najednou mi padl zrak na jinou stránku a mně došlo, že to je to, o čem mám psát. Někomu může znít, že se tato kapitola…
cbjasenka
11.12.2020
Zamyšlení

Záblesky lásky

S několika dalšími chlapy ze sboru společně čteme a přemýšlíme nad Biblí. V posledních měsících se pohybujeme skoro výhradně v dopisech apoštola Pavla. Z toho množství, které napsal a kterými…
cbjasenka
2.12.2020
Zamyšlení

Živý kámen

Před nějakou dobou jsem přemýšlel nad jedním slovem z 1 Petrovy 2,4-5, kde se píše, že máme přicházet k Ježíši „kameni živému“ a že i my máme být „živými kameny“. (1 Petrova…
cbjasenka
27.11.2020
Zamyšlení

Tma

Nedávno jsem četla vcelku zajímavý článek o dopadu uprchlické krize na světovou ekonomiku. Článek byl velice pěkně napsán, a tak jsem si procházela další články stejného autora. Narazila jsem na…
cbjasenka
18.11.2020
Zamyšlení

Pomíjivost života

Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Žalm 103,16 Před týdnem byl svátek památky…
cbjasenka
12.11.2020