Rubrika

Aktuality

Malý hřích?

Může být to, když k různým lidem přistupujeme různě, hříchem? A jak velkým? O tom budeme přemýšlet během nedělní bohoslužby se Standou Chromčákem. Začínáme v 9.30 na Jasence. Začínáme v…

Číst více

Vzájemná pomoc

Srdečně vás zveme na nedělní setkání, na němž budeme společně s pastorem Tomášem Pospíchalem přemýšlet nad vzájemnou pomocí, jak ji zaznamenává šestá kapitola knihy Skutků. Týká se i nás? Je…

Číst více

Kurzy o vztazích

Srdečně zveme na kurzy určené pro budování vzájemných vztahů v rodině. Kurzy o výchově dospívajících od 11 do 18 let 5 setkání nad tématy: sledování dlouhodobého cíle, naplňování potřeb teenagerů, nastavení…

Číst více

Bůh v nouzi

Srdečně vás zveme na nedělní setkání, jehož téma zní Bůh v nouzi. Může se Bůh ocitnout v nouzi? Pastor sboru, Tomáš Pospíchal, se pokusí na tuto otázku odpovědět. Začínáme v…

Číst více

Uchem jehly

V neděli 9. 8. 2020 bude tématem kázání a našeho přemýšlení známá Ježíšova fráze začínající slovy „Snáze projde velbloud uchem jehly…“ O souvislostech s našimi životy a dnešní dobou bude…

Číst více