Category

Aktuality

Velká výměna

Zveme na bohoslužbu, na které bude mimo jiné kázat Petr Horáček, ředitel nadace Mezinárodní potřeby, o velké výměně, kterou Bůh uskutečnil v Ježíši Kristu. Začínáme v neděli 4.10.2020 v 9.30….

Read More

Vyprávěj

Bible je plná příběhů. Naše životy taky. Má smysl o nich vyprávět? V neděli 27.9. budeme během shromáždění se Standou Chromčákem přemýšlet o tom, jakou roli hrálo vyprávění v životě…

Read More

„Jiné“ shromáždění

Vzhledem ke konání výročního členského shromáždění bude v neděli 20. září 2020 naše pravidelná bohoslužba, začínající v 9.30, výrazně jiná než obvykle. Její délka bude zkrácena na zhruba 25 minut…

Read More

Malý hřích?

Může být to, když k různým lidem přistupujeme různě, hříchem? A jak velkým? O tom budeme přemýšlet během nedělní bohoslužby se Standou Chromčákem. Začínáme v 9.30 na Jasence. Začínáme v…

Read More

Boží pokoj vítězí

Co vládne v našem srdci? Strach? Naše touhy? Starosti? Nebo Boží pokoj? Srdečně vás zveme na nedělní setkání, na kterém bude kazatel Pavel Škrobák mluvit o tom, co dělat proto,…

Read More

Vzájemná pomoc

Srdečně vás zveme na nedělní setkání, na němž budeme společně s pastorem Tomášem Pospíchalem přemýšlet nad vzájemnou pomocí, jak ji zaznamenává šestá kapitola knihy Skutků. Týká se i nás? Je…

Read More

Kurzy o vztazích

Srdečně zveme na kurzy určené pro budování vzájemných vztahů v rodině. Kurzy o výchově dospívajících od 11 do 18 let 5 setkání nad tématy: sledování dlouhodobého cíle, naplňování potřeb teenagerů, nastavení…

Read More

Bůh v nouzi

Srdečně vás zveme na nedělní setkání, jehož téma zní Bůh v nouzi. Může se Bůh ocitnout v nouzi? Pastor sboru, Tomáš Pospíchal, se pokusí na tuto otázku odpovědět. Začínáme v…

Read More

Uchem jehly

V neděli 9. 8. 2020 bude tématem kázání a našeho přemýšlení známá Ježíšova fráze začínající slovy „Snáze projde velbloud uchem jehly…“ O souvislostech s našimi životy a dnešní dobou bude…

Read More