Aktuality

Pomáhali jsme a pomáháme Ukrajině

By 13.10.2022No Comments

Sbor Církve bratrské ve Vsetíně na Jasence má dlouholeté přátelské vztahy s ukrajinskými baptistickými sbory ve Svaljavě a Pasice. Vypjatá válečná situace na Ukrajině naši spolupráci a pomoc těmto sborům v Zakarpatí ze dne na den znásobila a proměnila.

Míša M. – pastor sboru v Pasice

Již v mírových letech pořádal náš sbor výjezdy našich členů na Ukrajinu. Pomáhali jsme při stavbě sborového domu nebo při organizaci a zajištění táborů pro děti ze sociálně slabších rodin. Každoroční sbírky mimo jiné také umožnily, aby se dostavěl sborový dům ve Svaljavě, nebo aby se děti s táborem dostaly vůbec poprvé k Černému moři. Válka na Ukrajině změnila všechny plány na pořádání táborů a tvrdě zasáhla také sborový život našich přátel na Ukrajině. V Pasice přijali do svého sborového domu a rodin více jak 50 uprchlíků před válečným konfliktem z východu Ukrajiny. Potřebovali okamžitou materiální a potravinovou pomoc. Již čtrnáct dnů po napadení Ukrajiny Ruskem jsme tedy zorganizovali mezi členy naší církve finanční sbírku, která vynesla téměř 250 000,- Kč. Sbírku jsme odeslali sboru v Pasice. Posloužila na pokrytí mimořádných výdajů spojených s péčí o uprchlíky. Nakupovaly se potraviny, hradily náklady spojené s ubytováním a náklady na aktivity, které mohly zpříjemnit pobyt uprchlíků a jejich dětí mimo domovy. Když se začala v některých oblastech Ukrajiny měnit válečná situace a uprchlíci se začali vracet do svých domovů, začal pasický sbor dovážet potraviny obyvatelům a navrátilcům do osvobozených měst Izjum a Buča. Další pomoc naši přátelé na Ukrajině uskutečňovali formou nákupu zdravotnického materiálu a potravin pro Svaljavskou nemocnici, která se zaplnila zraněnými vojáky a měla velký nedostatek těchto základních potřeb.

Tato konkrétní finanční pomoc však nebyla jedinou pomocí našeho sboru strádající Ukrajině. V prvních chvílích války odeslal náš sbor ve spolupráci s církevní charitativní nadaci z Brna potravinovou pomoc Ukrajině za 55 000 Kč vypraveným kamionem.

Pokračujeme ve finanční pomoci sboru v Pasice také i nyní. Naši přátelé na Ukrajině přesně ví, co je potřeba. Vyjíždějí do postižených oblastí s potravinovými balíčky. Dodávají materiál do nemocnic a dále se starají o nově příchozí uprchlíky. Nová sbírka jaseneckého sboru Církve bratrské ve Vsetíně, jenž proběhla v září tohoto roku, vynesla na tyto potřeby téměř 164 000 Kč a bude doplněna finančním darem z ústředí Diakonie Církve bratrské. Finanční prostředky budou na Ukrajinu předisponovány postupně podle požadavků ukrajinské strany do konce letošního roku. Celkově tak bude do konce roku odesláno na pomoc Ukrajině více jak půl miliónu korun.

Milan Kostelník, říjen 2022

Pozdrav pastora církve v Pasice