Zamyšlení

Pán Bůh ochrání svůj lid

By 4.12.2020No Comments

Když čtu Bibli, Starý zákon, tak znovu obdivuji, jak se Pán Bůh staral o vyvolený národ. I přes jejich nevěrnost on zůstával věrný. Pán Bůh sliby dodržuje. A to platí doposud.
Všimli jste si, že role tiskového mluvčího, není nic nového? Prvním „tiskovým mluvčím“ byl Áron. Mojžíš se vymlouvá, že neumí mluvit a Pán Bůh mu říká: Áron bude tvým prorokem /Exodus 7,2/. Nebo dělba moci – také nic nového pod sluncem. Jitro poučuje svého zetě Mojžíše, jak má postupovat, aby bylo vedení národa efektivní. /Exodus 18. kap. od 17. verše/

Kolikrát si říkám, kdyby lidé v dnešní době žili podle Desatera, kolik by si ušetřili problémů. Pán Bůh neskončil s Izraelem, nekončí ani s námi! Věříme, že oběť Pána Ježíše Krista nás usmířila se svatým Bohem. Proto si můžeme přivlastnit zaslíbení, vyznání a ujištění, která jsou v knize žalmů. A žalm 91. je povzbuzením i do dnešní složité doby. Žalmista vyznává, kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Když byla válka, lidé před bombardováním utíkali do krytu. Jak nebezpečí skončilo, vyšli ven. V úkrytu nebydleli. Tady je situace jiná, kdo v úkrytu bydlí, rozuměj, kdo má vztah s Bohem, Pán Bůh ho ochrání v dobách zlých. Ten, kdo svěřil svůj život Bohu a snaží se přebývat v Jeho přítomnosti, má pevnou tvrz a Bůh ho vysvobodí z nebezpečí. Obrázek, který už dnes není moc vidět, ale my dříve narození si pamatujeme, když kvočna schovala pod křídla svoje kuřátka, tak dravec neměl šanci. Kvočna nabídla sebe, aby zachránila svoje děti.

A věříme, že Pán Ježíš dal svůj život za nás. Tak se nemusíme lekat toho všeho, co se děje kolem nás. Líbilo se mi vyjádření nového ministra zdravotnictví, který říkal, že strach, který mnozí mají, by měl nahradit respekt. Ano, je tu nebezpečí, nebudeme dělat hrdiny, že se nás netýká, nechoďme mu naproti, ale spoléhejme na Pána. V prvních 2 verších tohoto žalmu autor užívá 4 Boží jména.
1/Nejvyšší – je větší, než jakákoliv hrozba.
2/Všemocný – má moc nad vším a je schopen zničit každé ohrožení
3/ Hospodin – ujištění, že On je vždy s námi
4/ Můj Bůh – ujištění, že já si můžu přivlastnit tato zaslíbení.

V Heidlberském katechismu, ke kterému se hlásí i naše denominace stojí: „Věřím, že bez vůle Otce mého nebeského, ani vlásek z hlavy spadnouti mi nemůže.“

S tímto vyznáním žijme a spoléhejme na našeho Pána, který je Nejvyšší, Všemocný, je to Hospodin, náš Bůh.

PS