Zamyšlení

Pokoj vám

By 28.4.2021No Comments

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. (Deuteronomium 6,4-8)

Pokoj vám bratři a sestry, milí přátelé.

Chtěla bych vás tímto pozdravem potěšit. Četla jsem v mnoha moudrých knihách, jak je důležité hlídat si, čím se sytíme – ať do úst, pro tělesné zdraví nebo do našeho myšlení pro duševní a duchovní zdraví. Pro nás křesťany je zdrojem největší moudrosti kniha knih Bible, která nám dává úžasné rady pro náš život a také potřebné životní mantinely.

Můj tatínek nás povzbuzoval k učení Písma zpaměti, protože jak říkal, je to moc důležité pro náš život. Jako dítě jsem z toho nebyla nadšená, ale šlo mi to rychle a lehce. Jako dospělá jsem se mnohokrát potěšovala tím, co jsem se v mládí naučila. Jako stará jsem se rozhodla, že se k učení Písma zpaměti znovu vrátím. Jde to pomalu a ztuha. Tak jsem si dala přijatelný cíl. Budu se celý rok učit jen jeden žalm, a to ten, který má číslo mých aktuálních narozenin, to snad zvládnu. Krůček po krůčku zasouvám do hlavy verš po verši – ráno po probuzení, večer před spaním a v noci, když nemůžu spát. Je to úžasná zkušenost a radost, že už jsem zvládla několik žalmů. Vyčítám si, že už jsem nezačala s učením dřív.

Jednou jsem se zeptala mé milé švagrové Milušky, zda se necítí sama a opuštěná v tom svém bytečku. Ona se na mě překvapeně podívala, usmála se a řekla mi: „ale vždyť já tu nejsem sama, je tady se mnou Pán Bůh.“ To je nádherné vyznání. Tento pokoj dává víra a vědomí, že jsem stále v Boží ruce.

Našla jsem na internetu krásnou píseň, která mě potěšuje a vyjadřuje moji celoživotní touhu.

Bůh buď v hlavě mé a v mém myšlení
Bůh buď v srdci mém a v mém vnímání
Bůh buď v rukách mých a v mém činění
Bůh buď v nohách mých a v tom kam spěchají
Bůh buď v uších mých a v mém slyšení
Bůh buď v očích mých a v mém dívání
Bůh buď v ústech mých a v mém mluvení
Bůh střež odchod můj a konec na zemi.

To je ujištění, že ani v té naší nejtěžší chvíli nebudeme sami.

Posílám vám ten nejlepší lék, který máme k dispozici pro náš život. Je to Boží požehnání.

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě.
Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv.
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. (Numeri 6,22-26)

Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.  (2. Tes,2,16)

To vám s láskou přeje Ester C.